بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/06/01
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 25,875 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 25,856 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/01
کل خالص ارزش دارائی ها 12,920,300,870,172 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 25,856 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 25,675 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 25,875 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 499,721,420

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/02/05

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري، هادي روزگار، ندا رضائي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها