بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/02
کل خالص ارزش دارائی ها 9,024,413,020,276 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 21,440 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 21,440 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 21,453 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 420,921,420

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/02/05

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري، هادي روزگار، ندا رضائي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها