اطلاعات لحظه‌ای: 1398/11/02
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 28,124 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 28,099 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/02
کل خالص ارزش دارائی ها 14,041,517,797,284 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 28,099 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 28,111 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 28,124 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 499,721,420

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/02/05

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري، هادي روزگار، ندا رضائي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان