امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان در تاریخ 1394/02/05 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
مجمع تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حد نصاب ترکیب دارایی مورخ 1400/02/08
امیدنامه نهایی
تصیمات مجمع مورخ 1399/10/27 (تغییر ترکیب دارایی ها)
تغییر رکن متولی و کارمزد متولی
تغییرات کارمزد مدیریت و حق الزحمه صندوق اعتماد آفرین پارسیان
افزایش سقف به 4 میلیارد واحد
افزایش سقف صندوق به یک میلیارد واحد
تغییر ترکیب دارایی های صندوق
صورت جلسه مورخ1396/03/30
تغییرات شماره 7
تغییر شماره5
تغییر شماره4
تغییر شماره3
تغییر شماره2
تغییر شماره1